IMG_3454-origineel.jpg

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Pak je verantwoordelijkheid

Sporten is de verbindende factor! Het brengt mensen bij elkaar, kijk maar eens naar voetbal kickboksen rugby en crossfit, Yoga enzovoort. Bij Outdoorgym hebben we een brede diversiteit aan  deelnemers, en we vinden dit geweldig. 

Onze dagelijkse realiteit. Niet alleen in grote steden, maar ook in kleine dorpen. Verschillen in standpunt, afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, gender of seksuele voorkeur kenmerken onze samenleving, die daardoor constant in beweging is. Iedereen in Nederland – en ver daarbuiten – moet zich daar op een bepaalde manier toe verhouden en hiermee omgaan.

Diversiteit

Politiek gezien leidt diversiteit vaak tot discussie. Waar de één kraait dat de multiculturele samenleving mislukt is of dat vreedzaam samenleven nagenoeg onmogelijk is, juichen anderen diversiteit juist toe. In het bedrijfsleven is diversiteit vandaag de dag steeds meer een buzz-woord, waar diversiteit op de werkvloer wordt gepromoot als aanjager van betere prestaties en creatievere oplossingen.

Inclusie

Voor Outdoorgym is het belangrijk dat mensen met elkaar in verbinding komen en blijven. Dat iedereen mee kan doen en dat naar iedereen wordt geluisterd, ook – of misschien juist – naar degenen die als minderheid of ‘outcast’ worden gezien. Vandaar ook dat werken aan een inclusieve samenleving centraal staat binnen onze missie. Wij willen gemeentes, organisaties, scholen, bedrijven en individuen hierbij betrekken en laten weten dat we hier in kunnen assisteren.

Dit betekent niet dat je kleurenblind moet zijn, of verschillen moet wegpoetsen. Deze verschillen mogen er juist zijn, maar moeten gehoor geven en begrepen worden. En de gevolgen daarvan moeten serieus genomen worden. Ook als dit lastig, ingewikkeld en pijnlijk is. In al onze projecten met Em-power benaderen we verschillen met de mensen. Want samenleven en sporten is niet alleen leuk en spennend, maar vooral ook interessant, leerzaam, uitdagend en vaak eigenlijk ook gewoon leuk.